Communicatie trainingen:

Je merkt als groep of team dat er zich in de communicatie met enige regelmaat dezelfde soort onwenselijk situaties voordoen. Situaties die een goede samenwerking onderling of met externe partners in de weg staan, maar waarvan je niet weet hoe je daar een passend antwoord op zou kunnen geven.
In de trainingen die ik geef, gaan we al werkend vanuit de eigen casuïstiek op zoek naar hoe daar verandering in te brengen, hoe je de onderlinge communicatie beter vorm kunt geven en wat ieders aandeel daar in is. De trainingen zijn gericht op het zich bewust worden van de eigen wijze van communiceren, het effect daarvan op anderen en het aanleren van relevante vaardigheden.
Voorbeelden zijn:

- Mentoren/docenttrainingen (Kernwoorden: contact – contract; dynamische driehoek, gesprekstechnieken, drama driehoek en valkuilen, hiërarchie en verantwoordelijkheden - grenzen, groepsdynamica). Op verzoek kan er gewerkt worden met een trainingsacteur. De trainingsacteur werkt op declaratiebasis.
- Trainingen op het gebied van gespreksvaardigheden
Daarnaast zijn er mengvormen van teamontwikkeling en -training denkbaar.
Mijn rol daarin is dan naast die van trainer, ook die van procesbegeleider en expert.