Intervisiebegeleiding:

Niets is mooier dan met elkaar kunnen en durven delen waar je mee worstelt en waarin je wilt leren van de ander. Intervisiebegeleiding richt zich, aan de hand van concrete ervaringen in een groep gelijkwaardige collega’s, op dit leren van en met elkaar, met als doel verdere professionalisering.
Dit leerproces begeleid ik als procesbewaker. Daarbij bied ik verschillende methodieken aan, waaronder ook het werken met opstellingen. Vanuit diverse theoretische kaders geef ik, waar nodig, extra input. Deskundig, maar op afstand.