Pauwkaarten:

Pauwkaarten® is een uniek coachingsconcept waar ik je als enthousiast facilitator/ trainer graag in meeneem. Dat kan in individueel of in groepsverband zijn. Zo is het bijvoorbeeld een prachtig middel voor mentoren of tutors om met hun leerlingen (coach)gesprekken te voeren. Of voor het voeren van voortgangs- en ontwikkelings gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. Pauwkaarten is geschikt voor mensen van 8 tot 108 jaar die hun eigen vraag in willen brengen, willen onderzoeken en willen komen tot vervolgacties.Voor andere mogelijkheden vanuit dit concept verwijs ik je graag naar de website van ons, het collectief dat werkt vanuit Pauwkaarten®.

Binnen mijn persoonlijke coaching maak ik gebruik van dit concept. In het werken hiermee ontstaan de mooiste inzichten en acties.

Pauwkaarten® laat zien dat ieder van ons zijn eigen antwoorden kan vinden en daaraan acties kan verbinden om die antwoorden te realiseren!