Persoonlijke begeleiding:

Iedereen komt wel eens op een punt in het leven waarin je merkt dat je balans verstoord dreigt te raken, of verstoord is. Emoties, tegenslag, verdriet en rouw horen nu eenmaal bij het leven, net als geluk en blijdschap. Echter, bepaalde vormen van emoties of ingrijpende ervaringen kunnen van zo’n grote invloed zijn op je leven dat je het gevoel hebt dat je de regie dreigt te verliezen. Mijn overtuiging is dat ieder mens de kracht in zich heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Deze kracht, deze hulpbronnen zijn door het leven zelf en de keuzes die je gemaakt hebt, vaak zo diep opgeborgen dat het lijkt alsof jij deze kracht ontbeert. Voor mij is Persoonlijke Begeleiding erop gericht om je weer opnieuw in contact brengen met je eigen hulpbronnen en het (her)ontdekken en het aanspreken van jouw oorspronkelijke kracht; om je handvatten te geven weer de regie over jouw leven en emoties te nemen (persoonlijk leiderschap).

De hulpvraag die jij hebt kan o.a. gericht zijn op:
o het vinden van een passend antwoord op het omgaan met stress
o het voorkomen of herstellen van een burn-out
o het omgaan met rouw en verlies (van dierbaren, van werk, van idealen, etc),
o het vinden van een antwoord op levens-en zingevingsvragen
o het vergroten van je persoonlijke effectiviteit.

Van mij mag je in deze fase verwachten dat ik met je meeloop, je spiegel, je steun, je gids en je confronteer . Alles in dienst van het vinden van jouw eigen antwoorden. Dat doe ik door te luisteren, door vragen te stellen, door je met passende begeleiding te helpen vanuit mijn ervaring en kennis. Op die wijze kan ik jou ondersteunen weer grip te krijgen op jouw leven.
Door heel praktisch samen aan het werk te gaan binnen een veilige setting kunnen hervonden of nieuwe inzichten leiden tot het ombuigen van oude patronen; het leren omgaan met de pijn van het gemis; het beter bewaken van je grenzen en/ of het dromen over nieuwe idealen en het realiseren daarvan. Dit bekent dan ook dat mijn werkwijze altijd direct gericht is op jouw persoon en op jouw individuele vraag.