Procesbegeleiding bij ontwikkeltrajecten:

In het werken met Management Teams ondersteun ik - veelal in samenwerking met mijn partner Martin Hulsen - het proces in de zoektocht naar passende antwoorden en inhouden op een ontwikkelingsvraag. Anders gezegd: wij faciliteren op gestructureerde wijze het overleg- en besluitvormingsproces.
Onze verschillende achtergrond maakt dat we vanuit een brede ervaring en kennis van zaken naar de onderstaande vragen kunnen kijken.
Een vraag om procesbegeleiding vereist een zorgvuldige voorbespreking: wat is precies de opdracht, wat kan een passend traject zijn en wat kan onze rol in deze zijn. We komen graag langs om deze vragen met jullie door te nemen.