Teamcoaching:

Soms kunnen teamleden, vanuit de beste intenties, elkaar onderweg zijn kwijtgeraakt. Het lukt niet (meer) om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.
In het werken met de teamleden gaan we gezamenlijk op zoek naar wat de teamleden verbindt, en waarin zij verschillen. Teamcoaching is dus gericht op het verbeteren van de samenwerking met als doel het vergroten van de effectiviteit zodat het gemeenschappelijk doel beter bereikt kan worden.
Daarbij is het van belang dat de teamleden zich bewust worden van en inzicht krijgen in de processen die spelen en zicht krijgen op hetgeen juist verborgen is. Conflicten ga ik daarbij niet uit de weg. Ik zie ze als momenten om van en met elkaar te leren. De opgedane inzichten geven richting aan welke vaardigheden extra aandacht behoeven en waar we werk van maken.
Dat we daarbij op zoek gaan naar elkaars kwaliteiten is voor mij vanzelfsprekend.